Emlékezzünk


Ima-1 PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2012. január 19. csütörtök, 09:54

 

Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk,

Színed elé járulunk, Benned bízva és Hozzád könyörögve kicsiny nemzetünkért.

Már nem szabadságharcot folytatunk, élet-halál küzdelem a tét.

Dávid és Góliát.

Dávid, szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert Te, Urunk, vele voltál.

Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hisszük, hogy számíthatunk a Te segítségedre.

Hálásak vagyunk, hogy erős, állhatatos, kipróbált hitű vezetőket adtál nemzetünknek.

Segítsd őket, segíts minket Szent lelked erejével, mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség.

Mindörökké. Ámen.

Imaháló borítsa be a Kárpát-medencét. Mindszenty Bíboros atya mondta: "Ha lesz egy millió imádkozó Magyar, nem féltem ezt a nemzetet "

Legyen! Itt az ideje!

 

Módosítás dátuma: 2012. november 25. vasárnap, 05:17
 
Emlékezzünk... PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. november 18. péntek, 19:22

 

Emlékezzünk rájuk…

Egyesületünk 12 tagja – a központi megemlékezést követően – indult el, és a Köztemetőben döbbent rá, hogy a temetőn belül merre induljon. Szerencsére előzékenyen javasolták a belső buszjárat igénybevételét. A 301-es parcellához vezető úton is volt időnk elgondolkodni, hogy mennyire elrejtették ezeket a sírokat.

Azt, hogy ki-ki mennyire döbbent meg a látottakon, nem lehet leírni, de az biztos, hogy a némaságunk az elszorult torkunkat érzékeltette, mert az a „kereszt-erdő”, eddigi elképzeléseinket fájdalmasan meghaladta.

Szívbemarkoló volt amit találtunk, mivel mindannyian számoltunk vele, hogy sok ártatlan áldozat elpusztítására emlékeztet bennünket a látvány, de hogy ennyire, hogy ilyen „kereszt-erdőre” találunk, arra nem voltunk még egész életünk sok „tapasztalata” után sem felkészülve. A kegyetlenség mértékét úgy látszik, nem lehet felmérni.

A közvetlen megtapasztalás megrázza az embert, és hárítani igyekszik a tudatából, a lelkét óvni, hogy a tovább élésre maradjon ereje. De vajon, akiknek a szívükben hordott szeretteiket így kellett elveszteni, honnan merítettek erőt, és főleg lelki békét? Keresztény meggyőződés nélkül a gyógyuláshoz mi segíthet hozzá?

Az akkor regnáló uralkodó hatalom biztosan nem, mert nem segíteni, hanem megtorolni munkálkodott.

Amit itt láttunk, a „kereszt-erdőt”, vagy ha az összes áldozatnak még itt helyeznék el az emlékfáját, vajon mekkorára nőhetne a rengeteg? Mert még sokan voltak szerte e kis hazában, de határainkon túl is, akik életüket áldozták, vagy életük végéig megnyomorodtak testileg-lelkileg, hisz áldozatok Ők is.

November a halottak hónapja, gondoljunk rájuk!

Lejegyezte: DA.

 

Módosítás dátuma: 2012. december 24. hétfő, 17:12
 
2011. augusztus 20. PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. augusztus 27. szombat, 10:45

 

A budaörsi Polgári Nyugdíjas Egyesület képviseletében 4 fő vett részt Béren az ünnepi megemlékezésen. Élményeinket szeretnénk megosztani mindazokkal, akiket a téma érdekel.

Látogatásunk célja a Bér település szomszédságában fekvő Andezit Fogadó parkjában szoboravatással és a trianoni békediktátum 91.- évfordulója alkalmából, kettős kereszt felállítással, felszenteléssel egybekötött Szent István király napi megemlékezések megtekintése, az azon való részvétel.

Bér község Nógrád megyében a Belső- Cserhát dombjai, hegyei közt található. A falu mellett helyezkedik el a volt Lázár kúria, jelenleg Andezit Hotel, melynek tulajdonosa Maczó László. A fogadóhoz 7,5 Ha park is tartozik. Itt őshonos és egzotikus állatokat is láthatnak az ide látogatók, de minket elsősorban a festői táj szépsége fogott meg, mely felett nemzeti szellem lebeg.

Megtiport, megalázott szétzúzott nemzetünk emlékhelyünkké nőtte ki magát az a völgy. Gondolom ez Maczó László vállalkozó érdeme.

Már a meghívó szövege is sokat sejtet:

” Nemzeti Dicsőségünk!!!                                                 Az elmúlt 1500 év

Magyarok Világtalálkozója                                               Fogjuk meg egymás kezét”

Ez a valóságban is megtörtént, történelmi nagyjaink szobrainak felavatásán, felszentelésén, valamint a trianoni békediktátum 91.-ik évfordulója alkalmából a kettős kereszt felállításán és felszentelésén.

Az ünnepi program a színpadon kezdődött, mely fölött a szent korona stilizált változata volt.

Maczó László köszöntőjével vette kezdetét a műsor, melyet evangélikus istentisztelet követett, majd történelmi nagyjaink szobrainak felavatása, felszentelése történt.

A következő szobrok felavatására került sor:

Attila,                                           Álmos,                                                              Géza Nagy Fejedelem

Szent István király                      Szent László király                                         Hunyadi János

Hunyadi Mátyás                         II. Rákóczi Ferenc                                         Széchenyi István

Batthyány Lajos                         Petőfi Sándor                                                 Deák Ferenc

Horthy Miklós

A fent említett szobrokat a történelmi Magyarország különböző részein élő fafaragók/faszobrászok készítették.

Kossuth Lajosnak már volt szobra a rádiómúzeum mellett, melyet erre az alkalomra újítottak fel.

Megható volt látni a népviseletbe öltözött gyerekek és ifjak népes seregét, és közreműködését. Egy érdekesség: Bér falvában él egy szlovák ajkú kisebbség, akiket Zólyom vármegyéből telepítettek ide. Amellett, hogy ápolják hagyományaikat, magyar érzelműek, és ebben nincs semmi meglepő. A Szent Korona népei a magyarsággal egyetemben munkálkodtak a több mint ezer éves Magyar Királyság boldogulásán.

Ezzel eljutottunk Patrubányi Miklós a Magyarok Világszövetsége Elnökének megszívlelendő beszédéhez, mely hasonló gondolatokat tartalmazott. Pl. a békediktátum következményeként a nyugat magyarországi felkelésben az ottani német és horvát nemzetiség is a magyarok oldalán vett részt. Így néhány Örségi település itt maradt. Az osztrákok sem voltak különbek a többinél, ők is lecserélték az úgy nevezett burgenlandi lakosság egy részét, csak az eszközeik voltak finomabbak.

A Szent Korona az egész világon egyedülálló abban, amit megtestesít. István király intelmei megfogantak. Sajnos a különböző -izmusok ellenségeinkké tették „tejtestvéreinket”.

Véleményem szerint, ha mi is úgy bántunk volna a nemzetiségeinkkel, ahogy Ők velünk bánnak az elcsatolt területeken, akkor szegényebbek lennénk, mert Ők már nem léteznének. De mi nem vagyunk ilyenek, el kell fogadni a kinyújtott kezet, bárhonnan is jön.

Rövid, de érdekes előadást hallhattunk a székely rovásírásról. Attila írt és olvasott a székely rovásírással, mikor még Nagy Károly nem tudott olvasni sem. Tudomásom szerint máig sincs eldöntve, hogy melyik ősibb írásmód, a székely rovásírás, vagy a szankszrít.

A délelőtti ünnepség vége felé új kenyérszentelésre került sor.

Népviseletbe öltözött lányok a megszentelt kenyérrel és jó magyar borral kínálták az egybegyűlteket, majd ízletes gulyással és helyi borral zártuk kirándulásunkat..

Sajnos a délutáni, valamint a másnapi programra nem tudtunk maradni, pedig a különböző hagyományőrző csoportok érdekes látnivalókkal szórakoztatták az ünneplő sokaságot. Csodálatos érzés volt magyarnak lenni ezen a találkozón is.

Azt az élményt melyben részünk volt, ezzel a rövid összefoglalóval szerettük volna megosztani mindannyiatokkal. A fotókat Nagy Sándor készítette (L: Képek).

Lejegyezte: Lukács Mihály

 

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 31. szerda, 12:04
 
Búcsú Tibortól PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. július 20. szerda, 21:40

 

Dr. Kováts Tibor (1922-2011) Emlékezetére.

„Nem múlnak el, akik szívünkben élnek,

Hiába szállnak árnyak, álmok, évek,

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,

Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”

(Juhász Gyula)

Megrendülten vettük a szomorú hírt, hogy Dr. Kováts Tibor 89. életévében eltávozott közülünk.

Egész életében magán viselte a diktatúra bélyegét. 1945 – 1956 között háromszor járta meg a kommunista rendszer börtöneit, összességében majdnem 10 évet töltött rabságban.

Közgazdasági diplomáját soha nem használhatta, mert kirekesztett ember volt:

- Először egy társadalmat bíráló cikkéért tartóztatták le,

- 1948-ban Mindszenty József hercegprímás hívó részt vesz a „Keresztény Front” megalakításában, annak munkájában. Az általuk szervezett gellérthegyi szabadtéri misén résztvevő óriási tömeget a hatalom gumibottal szétverette. Dacolva a hatalommal, zarándoklatot indítottak az Actio Catholika vezetésével Máriaremetére. Az év végén letartóztatások sora következett, melynek elsők között lett részese.

- 1952-ben munkaszolgálatra vitték, a kecskeméti repülőtér építésén dolgoztatták.

- 1956 júliusában a kormány – érezve a társadalmi feszültségeket – összeszedte a „gyanús elemeket”, köztük Kováts Tibort is, és október 31.-ig 26 társával az ÁVH tartotta fogva.

A 70-es években munkahelyén megszervezte a gr. Széchenyi István szocialista brigádot, mert fontosnak tartotta a „legnagyobb magyar” szellemiségének országos terjesztését.

Feleségével, Judit asszonnyal lelkesen és rendületlenül tevékenykedtek az „Országos Széchenyi Kör” munkájában.

Mindszenty József hercegprímás erős hite, emberi nagysága egész életére nagy hatást gyakorolt. A rendszerváltáskor abban a megtiszteltetésben részesült, hogy a kardinális hamvait Máriazellből ünnepélyesen hazahozó delegáció tagja lehetett.

Szakfordításaival, lebilincselő emberi lényével ismertséget, nemzetközi kapcsolatokat teremtett. Utolsó napjaiban is fáradhatatlanul dolgozott, megírta tragikus életsorsát az utókor és utódok számára.

Egyesületünk munkájában is tevékenyen részt vett. Meggyőződéséért, igaz keresztény hitéért, erkölcsi megingathatatlan helytállásáért, hatalmas szellemi felkészültségéért, bölcsességéért, szellemes előadásaiért, hozzászólásaiért példaként tekintjük egész életét.

Nemcsak hisszük, de tudjuk, hogy egy nagyszerű barátot veszítettünk el, aki szerénység mintaképe is volt. Az igazság hű tanújaként Szent Pál szavaival elmondhatja (2 Tim 4,7-8):

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár már rám az igazság koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr, az igazságos bíró…”

Emlékeinkben örökre megőrzünk! Köszönjük, hogy köztünk voltál, hogy példaképünk lehettél!

Fájó szívvel veszünk búcsút július 29.-én (péntek) 15:00 órakor az Ó-temetőben, és jelenünk meg augusztus 2.-án 19:00 órakor a Római Katolikus templomban tartandó gyászmisén.

I.G.G.


 


 

Módosítás dátuma: 2012. december 24. hétfő, 17:21
 
A Kommunizmus áldozatai PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2011. március 10. csütörtök, 22:28

2011.02.18.-án a Kommunizmus áldozatainak napjára készülve, tagtársunk előadta

Édesapja által irt verset, mellyel nagy sikert aratott.

Dr. Veres László: Magyar Sztálin kantáta 1949-ben

Ki most a legtöbb dicsfényt-himnuszt kapja,

Köszöntünk Sztálin, minden népek apja!

Hozzád száll máma minden óda, dal,

Téged köszönt minden élő magyar.

Sőt azok is, kiket agyonverettél,

Kormányparancsra sírból ma kiszállnak

S fehér lepelben fázón, dideregve:

„Éljen hős Sztálin”-t kiabálnak

Magyar hazánkban ma csak egy a téma,

Erről beszél, ha süket, vagy ha néma,

Ha gyásza van, ha betegség rágja,

Hogy kiálthassa, csupán ez a vágya:

"Sztálin, Te Hős, Sztálin Te Nagy,

Sztálin, Te Szép, Sztálin, Te Agy!

Bajuszod kunkorodásában világok élnek

S benne, mint kicsiny férgek,

Népek rettegnek, félnek

És csak Téged dicsérnek …

... S dicsérnek minden éber gráciák,

Vélük a népi demokráciák,

Dicsér a nap, a hold, s a földgolyó

S mindennél jobban:

Dicsér a dicső Szovjetunió!...

"Te tanítottál meg mindenre minket,

Te vetted ki szánkból a kenyerünket,

Te mondtad, hogy a norma a fődolog

S könnyebb a munka, ha gyomrunk korog.

Te voltál, ki ránk küldted hősi néped,

Végig gyaláztad lányunk, asszonyunkat,

Elhurcoltad népünk színe virágát,

Vagy leölted s feldúltad otthonunkat.

Oltottál belénk ideológiát

És kéjt, mit a kínzókamrák öle ád ...

Pribékeid nyakunkon ... Mit se tudni...

Itt nincs más út: Hazudni és hazudni ...

"Sztálin, Te Hős! Sztálin, Te Nagy!

Sztálin, Te Szép! Sztálin, Te Agy!

Bajuszod kunkorodásában világok élnek

S benne, mint kicsiny férgek,

Népek rettegnek, félnek

És csak Rólad beszélnek

És csak Téged dicsérnek. .. "

Tőled tanultunk csalni, lopni, ölni,

Apa fiút, fiú apát gyűlölni,

Istenről úgy beszélni: "Buta maszlag",

S talpát nyalni minden hitvány pimasznak.

Te tanítottad: Mese csak az Isten,

Két ezredév csak babonába hajtott...

S nagy buzgalommal új oltárt emeltünk:

Minden szobában három vörös sarkot.

S mikor Krisztust az oltárról levertük

S helyére sunyi, hájas képed tettük..

Pribékeid csak kergetik a népet,

Hogy zsoltárként zengjék az új igéket

„Sztálin, Te Hős! Sztálin, Te Nagy!

Sztálin, Te Szép! Sztálin, Te Agy!

Bajuszod kunkorodásában világok élnek

S benne, mint kicsiny férgek,

Népek rettegnek, félnek

És csak Rólad beszélnek

És csak Téged dicsének...”

Sztálin, a földön Te vagy az új tavasz.

Minden cinkostársad csak Neked falaz.

Minden zsivány büszkén Rád kacsint kicsit:

Hisz Te raboltad ki a postakocsit.

S a gyógyulatlan elmebetegeknek

Kórusa Feléd szintén büszkén zengi:

Olyan barát, ki élve maradt Nálad,

Eddig nem volt s nem is lesz soha, senki!

Tuhacsevszkij, Trockij, vagy Buharinnak

Hullái ép ugy vesztőhelyen rohadnak,

Ahogy Dimitrov, Markos, Rajk vagy Tito:

Fasiszta ellenség, népbutító!

„Sztálin, Te Hős!, Sztálin, Te Nagy!

Sztálin, Te Szép! Sztálin, Te Agy!

Bajuszod kunkorodásában világok élnek

S benne, mint kicsiny férgek,

Népek rettegnek, félnek

És csak Rólad beszélnek

És csak Téged dicsérnek. ..”

Látod, hős Sztálin, mi magunk se hittük,

Hogy aljas leckédben már eddig vittük,

Hogy ennyi vér, jaj és ilyen könnyözön

Zátonyra futhat a fáradt közönyön,

Mint barmokat terelhetsz vágóhídra,

Vért és aranyat préselődve állunk

S kegyes talpad egyetlen rúgására

Mi úgyis mindent „önként” felajánlunk.

Többet egy fáraónak sem adhattok,

Mint amennyit csontunkról lefaragtok

S csontunk is - koszorúba fonva mondják ­

"Sztálinnak ajánlotta Magyarország ...”

„Sztálin, Te Hős! Sztálin, Te Nagy!

Sztálin, Te Szép! Sztálin, Te Agy!

Bajuszod kunkorodásában világok élnek

S benne, mint kicsiny férgek,

Népek rettegnek, félnek

És csak Rólad beszélnek,

És csak Téged dicsérnek. .. „

... S lehet bitófa, vér és könny az ára:

Népek mozdulnak meg Sztálin szavára.

Mint akiket úgysem hívott meg senki

A bibliai szörnyet ünnepelni

A népek kivégzett millióiban

Dübörgő csontvázaink menetelnek,

Zörgő csontú, csörgő láncú zenére

A vad sztálini szörnyek táncra kelnek.

Apokaliptikus szörny-ünnepélyen

Csak áll a tánc és zeng a "Sztálin éljen!”

S a cirkuszban szurokfáklyákba varrva

Serceg a tűz a holt rabszolga hadra:

Sztálin, Te Hős! Sztálin, Te Nagy!

Sztálin, Te Szép! Sztálin, Te Agy!

Bajuszod kunkorodásában világok élnek

S benne, mint kicsiny férgek,

Népek rettegnek, félnek

És csak Rólad beszélnek

És csak Téged dicsérnek

S dicsérnek minden éber gráciák,

Vélük a népi demokráciák,

Dicsér a nap, a hold s a földgolyó

S mindennél jobban

Dicsér a dicső Szovjetunió! ........ .

1949. december 21-én, az év legsötétebb napján.

 

Módosítás dátuma: 2011. augusztus 27. szombat, 10:59
 
További cikkeink...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

7. oldal / 8

Látogatottságunk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa255
mod_vvisit_counterEzen a héten7914
mod_vvisit_counterMúlt héten887
mod_vvisit_counterEbben a hónapban9570
mod_vvisit_counterMúlt hónapban10308
mod_vvisit_counterÖsszesen609024

We have: guests online
Az Ön IP címe:: 54.198.23.251
Ma van: 2018 szept. 18.