Határozatok gyűjteménye PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 22. szerda, 21:36

1/2011. (10.21) sz. határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta

Lukács Mihály Gyulát Elnöknek, Hugauf Árpádot és Frank Istvánt

az Elnökség tagjának.

2/2011. (10.21) sz. határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette Molnár

Vilmosnét a felügyelő bizottság elnöki, Filkey Károlynét, és Echardt

Zsuzsannát a felügyelő bizottság tagja, Márté Istvánnét gazdasági

felelősi, Sütő Ágnest, ás Ihász Gízellát kulturális felelősi, valamint

Frank Istvánnét szervezési felelősi tisztségében.


 

 

 

BUDAÖRSI NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET

KÖZHASZNÚ SZERVEZET

(székhelye: 2040 Budaörs, Szabadság utca 26.)

HONLAP MŰKÖDTETÉSI SZABÁLYA

Elfogadta az Egyesület 2014.11. 15.-én tartott taggyűlése

. PH .

-------------------------------

Frank Istvánné sk.

Elnök

A Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület

HONLAP MŰKÖDTETÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

I.1 A Szabályzat hatálya: Kiterjed a Honlap működtetés, üzemeltetés rendjére. (Az Egyesület programjainak szervezése, ismereteinek bővítése, közösségi életének bemutatása és közös emlékek megörökítése érdekében).

 

I.2 Az Egyesület honlapjának elérési címe: www.bonype.hu

I.3 Értelmező rendelkezések:

a. Tervezés: a honlap egységes arculatának kialakítása,

b. Kivitelezés: a honlapra kerülő információk digitális formában történő megjelenítése, beleértve annak esztétikai megjelenését (szín, forma, elrendezés).

c. Hozzáférhetőség: az elkészült oldalaknak a nyilvánosság számára (hozzáférési jogosultságnak megfelelő), interneten keresztül történő korlátlan elérhetővé tétele.

d. Kapcsolattartás: a honlap-szerkesztéssel kapcsolatos kérdésekben a tartalomszolgáltatókkal való együttműködés, kommunikáció.

e. Tartalomszolgáltatás: a honlapra kerülő anyagoknak, információknak a szerkesztő számára digitális formában történő eljuttatása.

f. Szerkesztés: az információk szerkesztő által a honlapra való felvitele.

 

I.4 A honlap-felügyelettel és szerkesztéssel kapcsolatos személyek

a. Rendszergazda: Díjazás ellenében biztosítja a Domain-név használatot, a működtetéshez szükséges tárhelyet, Végrehajtja a strukturális változtatási igényeket.

Karas Attila [ Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ]

b. Rendezvény lebonyolító: aki az éves tervben elfogadott, vagy egyesület által megszavazott programok szervezését, lebonyolítását, elszámolását végzi

c. Tartalomszolgáltató: aki a Rendezvényszervező által megvalósítandó programról a honlapon való megjelenítés céljából szöveges, képi vagy bármilyen más állományt megír, vagy megírat, elhelyezésre a szerkesztőnek átad, vagy ott saját maga elhelyez.

Szerkesztésben részt vevő Telefon: e-mail címe

c.1 Elnök: 23+442-267 elnö Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.2 Alelnök, Gazd-i fel: 23+424-588 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.3 Szervezési felelős: 23+415-083 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.4 Kulturális felelős: 23+420-915

c.5 Kulturális felelős: 23+420-759 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.6 Látvány felelős: 23+416-019 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.7 Látvány felelős: 23+414-990 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.8 Hírlánc-felelős: 23+440-228 hirlá Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

c.9 Krónika író: Aki a beszámolót összeállítja.

d. Szerkesztő: aki a tartalomszolgáltató által digitális formában átadott információkat a honlapra felviszi, azok karbantartásáról gondoskodik, tartja a kapcsolatot a Rendszergazdával.

d.1 Adminisztrátor-1: 70+502-0017 Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

d.2 Adminisztrátor-2: admin@ bonype.hu Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

e. Felhasználó: aki a honlapot felkeresi, hozzáférési jogosultsággal rendelkezik.

II. A HONLAP FELÉPITÉSE

{1.1}Fejléc: Főcímképek

{2} Hírek, infók

{3} Egyesületi élet

 

{1.2}Gondolat: Szellemiség

{1.3}Szavazások

{1.4}Regisztrál

{1.5}Ki olvassa?

{4} Látványok

{5} Tagnyilvántart

{6} Jogi ügyek

{7} Engedélyek

{8} Szabályzatok

{9} Levelezések

{1.6}Támogatók

{1.7}Gondolatok

III. A HONLAP TARTALOMJEGYZÉKE

III."A" Fő-oldalon megjelenő közvetlen elérhető adatok:

1.1 Főcímképek: Az Egyesület aktivitását igazoló legfrissebb rendezvényekről készült 10 kép feliratozott megjelenésére szolgál, Megjelenítésével ösztönöz a dinamizmusra, aktualitásra.

Szolgáltató: Látvány-felelős: A rendezvényekről készült képeket összegyűjtik a legjellemzőbbet kiválasztva adják át az Adminisztrátornak, aki formatálást követően helyezi el, Időrendbe sorolva.

1.2 Gondolat: Civil szervezetünk szellemiségének megjelenítését célozza, tettekre és a pozitív gondolkodás ébrentartására ösztönöz.

1.3 Szavazások: A tagság véleményének felmérésére lehetőség.

1.4 Regisztráció: Lehetőség belső információk illetéktelenektől való elzárására.

1.5 Ki olvas minket: A honlap látogatottságáról ad tájékoztatást.

1.6 Támogatóink: Pályázatok esetében előírás, a Támogatok feltüntetése.

1.2 - 1.6 tételek Szolgáltatója: Elnökség.

1.7 Gondolatok: Önismeretünk segítésére, szellemiségünk fejlesztésére szolgáló idézetek közlésére.

Szolgáltató: Kultúra-, és Szervezési-felelősök.

1.8 Föcim középső oszlopa: A Látogatók köszöntése mellett, a legfrissebb közlendők, beszámolók egy hétig tartó megjelenítésére, a tematikus oldalakon való megjelenéssel egy időben.

Szolgáltatók: Szervezési-, Kultúra-, és Látvány-felelősök a III."B" aloldal szerint.

III."B" Fő-oldalról indítható tematikus adatok: A bal oszlopban megnyitható al-oldalak

2 Hírek információk: A legfrissebb információk megosztására.

2.1 Hírek: Tagjainkat érintő legfrissebb események hírül adása.

2.2 Programok: Egyesületi, városi, vagy régiós programok ajánlása, időpontok és helyszínek meghatározásával.

2.1 - 2.2 tételek Szolgáltató: Szervezési-, és Kultúra felelősök, az összegyűjtött és rendszerezett anyagot megküldi az Adminisztrátornak.

2.3 Levelezés, javaslatok: Segítő szándékú észrevételek fogadására. A beküldött ötletek moderált közlésével.

Szolgáltató: Adminisztrátor. A javaslatokat továbbítja

3. Egyesületi élet:

3.1 Rendezvények: Az Egyesület saját előadásai, vagy rendezvényeiről történő beszámolás.

3.2 Hagyományápolás: Ünnepek, események, foglalkozások felelevenítése, megjelenítése.

3.3 Emlékezzünk: A diktatúrák áldozatai, elszenvedői előtti tisztelet, és nemzeti tudatunk fejlesztésére törekvésről ismertetők

3.1 - 3.3 tétel: Szolgáltató: Elnökség és Szervezési-felelős.

3.4 Múzeum, emlékhely, kultúra: Szellemi színvonalunk emelésére tett látogatások megörökítésére.

3.5 Szabadidő, 1 nap: A kollektív szellem és tudat ápolására szolgáló rendezvények ismertetésére. Kikapcsolódásainkról történő beszámolók céljára

3.6 Híres tájak, több nap: Hazánk híres tájainak megismerésére törekvés, az egymásra hangolódás elősegitésére.

3.4 - 3.6 tétel: Szolgáltató: Szervezési-felelős.

4. Látványok: (Rendezvényeink tárgyi bizonyítékai) Az Egyesület tagjairól készített felvételek válogatott gyűjteménye

4.1 Képek: Események megörökítését szolgáló fotók közreadására, .

4.2 Videók: Események megörökítését szolgáló filmek, videók, hang-anyagok megjelenítésére.

Szolgáltató: Látványfelelősök.

5. Tag nyilvántartás:

5.1 Tisztségviselők: Az Egyesület vezetőinek ismertetésére

5.2 Tagjegyzék: A tagság aktuális létszámának közzétételére. Hozzáférést csak az Elnök engedélyezhet.

Szolgáltató: Vezetőség.

5.3 Hírlánc: Az információáramlás, egymás segítésének biztosítására

Szolgáltató: Vezetőség és Hírlánc felelős.

6. Jogi ügyek: Állásfoglalás szerint nem működtetjük.

6.1 Jegyzőkönyvek:

6.2 Közzétételek:

Szolgáltató: Vezetőség.

7. Engedélyek: A törvényes működés igazolására.

Szolgáltató: Vezetőség

8. Szabályzatok:

8.1 SzMSz

8.2 Pénzügy

8.3 Honlap

9 Levelezés \ Gondolatok gyűjteménye

Szolgáltató: Adminisztrátor

IV. A HONLAP SZERKESZTÉSE

IV.1 Rendezvény-szervező: A program megvalósítása előtt a Tartalomszolgáltatóval Kiválasztják a résztvevők közül a Krónika íróját. Adatot és információt szolgáltat a beszámolók megíratásához a beszámoló krónikát írók, és a Tartalomszolgáltatók részére.

 

IV.2 Tartalom szolgáltatók, moderátorok: Gondoskodnak az aktuális rendezvényekről való beszámolók megíratásáról, amit a Szerkesztő/Adminisztrátor részére digitális formában közlésre átadnak a Tartalomjegyzék alábbi pontjai alapján:

a. Elnök/Elnökség: 1.2 1.3 1.6 3.1 3.2 3.3 5.1 5.2

6 7

b. Szervezési felelős: 1.7 2.1 2.2 3.4 3.5 3.6

c. Kultúra felelősök: 1.7 2.1 2.2

d. Hírlánc felelős: 5.3

e. Látvány felelősök: 1.1 4.1 4.2

f. Adminisztrátor: 2.3 8

IV.3 Adminisztrátor/Szerkesztő: A Tartalomszolgáltatóktól átvett digitális szöveget és képeket egységesíti, szükség esetén konzultál a Rendszergazdával, az információk honlapon való megjelenítéséről gondoskodik.

 

V. KAPCSOLATOK - SEMATIZMUS

Elnök

Téglalap feliratnak: Kijelölés, megerősitTéglalap feliratnak: Hír, értesítés 5.3;

Módosítás dátuma: 2015. március 15. vasárnap, 13:53
 

Látogatottságunk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa131
mod_vvisit_counterEzen a héten376
mod_vvisit_counterMúlt héten8700
mod_vvisit_counterEbben a hónapban10732
mod_vvisit_counterMúlt hónapban10308
mod_vvisit_counterÖsszesen610186

We have: guests online
Az Ön IP címe:: 54.166.203.17
Ma van: 2018 szept. 24.